.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Yönetim Bilimleri Dergisi

ISSN-1304-5318

E-ISSN: 2147-9771

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Yönetim Bilimleri Dergisi

ISSN-1304-5318

E-ISSN: 2147-9771

Hızlı Ulaşım
 
 
Diploma Supplement Label
Diploma Supplement Label
slider 1slider 2
» Genel Bilgi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Yönetim Bilimleri Dergisi (YBD) Şubat ve Ağustos aylarında olmak üzere 2003’ten bu yana yılda iki kez Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanan uluslararası hakemli ve uluslararası indeksli bir dergidir. YBD temelde ekonomi, işletme, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi, maliye ve benzeri alanlara odaklanmıştır.

YBD, EBSCOHOST Academic Search Complete, Worldwide Political Science Abstracts Database (CSA), TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı, International Bibliography of the Social Sciences (IBSS), Index Islamicus, Ulrichs Periodical Directory, International Bibliography of Periodical Literature in the Humanities and Social Sciences (IBZ), International Bibliography of Book Reviews of Scholarly Literature in the Humanities and Social Sciences (IBR), ProQuest Political Science Database, ProQuest Social Science Journals Database, ASSOS INDEX ve Directory of Open Access Journals (DOAJ)  tarafından indekslenmektedir.

Gönderilen yazılar ilk olarak editörler ve yazı kurulunca bilimsel anlatım ve yazım kuralları yönünden incelenir. Daha sonra uygun bulunan yazılar alanında bilimsel çalışmaları ile tanınmış üç ayrı hakeme gönderilir. Hakemlerin kararları doğrultusunda yazı yayınlanır veya yayınlanmaz. Hakemlik süreci en fazla altı ay içerisinde tamamlanır. Dergi elektronik ve basılı olarak yayınlanmakta olup online olarak makalelere http://ybd.comu.edu.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

yukari